Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Marta Barrachina reforça el seu compromís per millorar el sanejament i la depuració d'aigües en tota la província amb una inversió superior a 1,9 milions d'euros

Marta Barrachina reforça el seu compromís per millorar el sanejament i la depuració d'aigües en tota la província amb una inversió superior a 1,9 milions d'euros
20 de Febrer de 2024

La Junta de Govern aprova l'adjudicació de la contractació de les obres de protecció de l'estació depuradora a Cabanes i el contracte corresponent a les obres de l'estació depuradora Benlloch/Vilanova d'Alcolea.

La presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, reforça el seu compromís per millorar el sanejament i la depuració d'aigües en tota la província amb una inversió superior a 1,9 milions d'euros. “Des de la institució provincial tenim un ferm compromís per garantir recursos bàsics en el conjunt del territori com són les depuradores, infraestructures tan necessàries per als nostres municipis”, ha subratllat la presidenta del Govern Provincial.

 

Sota eixa premissa, la primera presidenta de la Diputació de Castelló ha presidit la Junta de Govern celebrada este migdia en la qual s'ha aprovat l'adjudicació de l'expedient de contractació de les obres de protecció de l'estació depuradora a Cabanes.

 

Societat de Foment Agrícola Castellonenc S.A. (Facsa) ha sigut l'empresa adjudicatària i, per un import d'1.073.622,44 euros (IVA inclòs), serà l'encarregada de dur a terme l'actuació que té un termini d'execució de dotze mesos. En este sentit, l'obra s'executarà durant els anys 2024 i 2025 pel que per al present exercici la institució provincial disposa de 815.556,80 euros, mentres que per a l'anualitat 2025 la Diputació de Castelló adquirix compromís de despesa futura per import de 258.065,64 euros.

 

Com ha explicat la presidenta de la Diputació “l'adjudicació del contracte suposa fer un pas més per a evitar les inundacions, ja que la zona en la qual se situa la depuradora de Cabanes té una alta probabilitat d'inundació en època de pluges intenses”. Este és el motiu principal de les obres de protecció de la depuradora perquè, a causa de la urbanització de la zona industrial adjacent, les instal·lacions han quedat uns dos metres per davall de la cota de la rasant final de la zona i, per això, és més fàcil la seua inundació. Així mateix, la depuradora de Cabanes està vorejada per un barranc que, en cas d'èpoques de fortes pluges, es desborda i també propícia la inundació de la planta depuradora.

 

“Comptar amb un adequat subministrament d'aigua potable és necessari per al desenvolupament de la nostra província, sobretot per als municipis d'interior, igualant així les oportunitats en tota la província”, ha afirmat la màxima representant de la institució provincial qui ha afegit que des de la Diputació de Castelló “continuarem contribuint a la millora de la qualitat de vida dels veïns dels 135 municipis de la província, suplint el dèficit hídric que puga haver-hi i garantint els servicis bàsics en tot el territori”.

 

En eixe sentit, i dins de la fulla marcada pel govern provincial quant a actuacions en depuradores de municipis de la província de menys de 5.000 habitants, la Junta de Govern celebrada este migdia també ha aprovat l'expedient de contractació de les obres de l'estació depuradora Benlloch/Vilanova d'Alcolea, adjudicat a la UTE Facsa/Jujosa per import total de 851.904,88 euros (IVA inclòs).

 

Recordar que la depuració d'aigües residuals és una competència municipal que duu a terme la Diputació Provincial des de 1994 per a assistir a municipis d'escassa capacitat tècnica i econòmica, realitzant-se la construcció, explotació i finançament de les estacions depuradores sobre la base de convenis subscrits amb la Generalitat Valenciana, bé per convenis firmats amb l'Entitat de Sanejament en tindre esta atribuïda la gestió de l'explotació de les instal·lacions. En altres ocasions, els municipis sol·liciten a la corporació provincial l'execució i finançament de les seues instal·lacions de sanejament i depuració, cedint la gestió de les mateixes a la Diputació de Castelló. En l'actualitat l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració es realitza a través de l'Acord subscrit el 2 de gener de 2018 entre la Generalitat Valenciana, l'Entitat de Sanejament i la Diputació Provincial de Castelló.

 

A més de les actuacions previstes en depuradores, que la presidenta de la Diputació Provincial de Castelló ha anunciat este mateix mes l'increment d'un 25% el pressupost per a Emergències Hídriques fins a aconseguir un milió d'euros, la qual cosa suposa 200.000 euros més. Una partida econòmica amb la qual es podran suplir les inversions necessàries per a actuacions com el subministrament de cubes, la reparació d'avaries, la captació d'aigües o actuacions sobre el bombament, entre altres.

 

En un altre orde de coses, la Junta de Govern celebrada este dimarts ha aprovat adjudicar a Telecso S.L. la contractació del servici de manteniment dels equips associats en la telegestió de l'enllumenat públic municipal amb un import màxim de 80.991,73 euros més 17.008,26 euros en concepte d'IVA. Un contracte que es prolongarà fins al 2026.

 

Durant la sessió també s'ha adjudicat a MB3 Gestió i Assessorament Tècnic 2002 S.L., la contractació del servici d'assistència tècnica per al desenvolupament del Pla Director i supervisió de continguts de la Plataforma de Smart Villages de la Diputació per import màxim de 62.294,43 euros a l'any. Un contracte amb el qual es vol impulsar la digitalització de tota la província i convertir-la així en un territori intel·ligent.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador